fbpx

De eerste stap in de beoefening van Zhineng Qigong is het opbouwen van het Qi Veld. Dit kan kort en snel. Of uitgebreid. Net hoe het uitkomt.

Waarom een Qi Veld opbouwen?

Het opbouwen van het Qi Veld heeft tot doel om in de juiste bewustzijnsstaat te komen. De zogenaamde qigong staat. De qigong staat is ruimtelijk, helder, verbonden, open, rustig en respectvol. Wanneer jij in die staat Zhineng beoefent, hebben de oefeningen meer effect. Het beklijft beter. Je kunt de hunyuanqi makkelijker voorstellen. Je wordt minder afgeleid door allerlei andere gedachten.

Het opbouwen van het energieveld wordt niet alleen ingezet voor de beoefening van Qigong. Je kunt het inzetten voor iedere taak of onderneming die je graag goed wilt uitvoeren. In het energieveld zet jij een intentie. Wanneer jij qigong oefeningen gaat doen, kan dit een intentie van healing en verdieping van qigong zijn. Maar jij kunt ook bijvoorbeeld een intentie zetten voor het goed opnemen van nieuwe informatie (voor studie) of het succesvol voeren van een gesprek met respect voor alle invalshoeken en partijen.

Hoe bouw je een Qi Veld op?

Op de vraag hoe jij een Qi veld op kunt bouwen, zijn vele antwoorden. Maar of je het nu kort of lang maakt, er zijn een aantal basiselementen die vrijwel altijd terug komen.

Die basiselementen heeft dr Pang Ming samen gebundeld in 8 verzen (the 8 verses). Deze 8 verzen zijn 8 bewegingen van de geest. Je kunt ze hardop of juist stilletjes voor jezelf herhalen. Je kunt ze zingen. Of je kunt de algemene strekking van ieder van de 8 verzen stuk voor stuk toepassen door het je voor te stellen. Welke manier jij kiest is persoonlijk en kan mede bepaald worden door omstandigheden.

DING TIAN LI DI
Head touches the sky, feet stand on the earth.

Hierbij kun jij je voorstellen alsof jij heel lang wordt. Zo lang dat jouw hoofd de hemel raakt. Tegelijkertijd kun jij je afvragen waar de hemel precies begint? Misschien al wel direct boven jouw hoofd?

Tegelijkertijd stel jij je voor dat jouw voeten diep in de aarde doordringen. Of dat er wortels groeien uit je voeten die diep in de aarde reiken.

Als mens zijn we wezens tussen hemel en aarde. Dit kun je ook in de lichaamshouding door laten dringen door je kruin naar de hemel op te trekken en je kin iets in te trekken. De ruggengraat is recht en het staartbeen hangt naar de aarde.

XING SONG YI CHONG
The body relaxes, mind expands

In wezen is ontspanning van het lichaam de eerste beweging van het opbouwen van het energieveld. Op dit punt heeft dr. Pang Ming er echter voor gekozen de regels van een bepaalde Chinese dichtstijl te volgen. Dat is de reden dat de ontspanning hier in het tweede vers komt.

Stel je voor dat het hele lichaam ontspant. Hierbij kun jij van top tot teen alle lichaamsdelen even langs gaan en actief de opdracht geven om te ontspannen. Wanneer het lichaam ontspant, kan de qi (levenskracht) al gemakkelijker stromen. Het ontspannen van het lichaam is een voorwaarde voor de volgende bewegingen.

De geest strekt zich uit. Wanneer het lichaam ontspant, kan de geest vrijer van het lichaam bewegen. Jij kunt je voorstellen dat jouw geest tot ver buiten het lichaam reikt.

WAI JING NEI JING
Quiet inside, respectful outside

Het wordt heel stil van binnen. De ontspanning van het lichaam en het los laten van de geest, zorgt er bijna als vanzelf voor dat deze stilte zich ontvouwt.

Een belangrijk onderdeel van Zhineng Qigong is respect voor alle levende wezens en voor alles in het universum. Dit respect is sterk geworteld in de Chinese cultuur, maar vind je ook terug in iedere spirituele traditie. Wanneer je gaat beseffen dat in de energie, of in de essentie, alles één is, dan besef je ook dat jij alles bent wat jij waarneemt. Door alles en iedereen respect te tonen, vorm jij jezelf in een ethiek die zowel de ander als jouzelf goed doet.

XIN CHENG MAO GONG
Mind is clear, appearance is humble

Dit vierde vers ligt direct in het verlengde van de vorige, maar geeft net een andere invalshoek. De geest is helder en jouw verschijning is nederig. Nederig is een woord dat wij in het Nederlands niet veel meer gebruiken. Het heeft zelfs een beetje de associatie van onderwerping. Maar daar heeft het eigenlijk niets mee te maken. Nederigheid komt voort uit het besef dat iedereen een leerling van het leven is. Dat onafhankelijk van jouw verworvenheden, jij niet beter bent dan wie dan ook. Want vroeg of laat krijgen we allemaal met de dood van doen. En dat maakt nederig.

YI NIAN BU QI
Mind still as water, no waves, no distracting thoughts

Hoe dieper wij in de qigong staat doordringen, hoe stiller het wordt. Want zelfs al zijn deze 8 verzen een voorbereiding op de oefeningen die we gaan doen, gaat Zhineng Qigong uiteindelijk ook over ‘niet-doen’. Het werken met de energie en de beoefening van Zhineng helpt je om dat ‘niet-doen’ steeds meer door te laten dringen in jouw leven.

Nogmaals bevestig je hier dat er geen afleidende gedachten zijn. Je kunt het ook zo vertalen dat er slechts één gedachte aanwezig is. De gedachten van Zhineng Qigong. De gedachte van beoefening.

SHEN ZHU TAI KONG
Mind expands into infinite space

Stel je voor dat jouw geest zich in alle richtingen uitbreidt in het universum. In die oneindige ruimte. In ‘the void’. Die oneindige ruimte is tegelijkertijd leeg en niet leeg. Ze is leeg, maar op heel subtiel niveau is er toch ook informatie in aanwezig en energie. Wanneer jij met de geest uitstrekt tot diep in het universum, maak jij als het ware contact met die heel subtiele informatie-energie.

Dit uitstrekken van de geest in het universum komt ook terug in diverse oefeningen, zoals La Qi en Lift Qi Up Pour Qi Down.

SHEN YI ZHAO TI
Mind shining deep into the body

Na het uitstrekken van de geest in het universum, volgt altijd de tegenovergestelde beweging. Het terugbrengen van de geest in het lichaam. En het diep in het lichaam schijnen met de geest. In deze beweging neem jij als het ware die heel subtiele informatie-energie mee, zodat het lichaam hiermee gevoed kan worden.

ZHOU SHEN RONG RONG
Entire body is harmonized with Qi

Het hele lichaam in harmonie met qi. Dit is het natuurlijke gevolg van de bewegingen van de eerste zeven verzen. En bevestigen we hierbij nogmaals.

Gebruik van de 8 verzen

De 8 verzen kun je gebruiken wanneer jij Zhineng Qigong gaat beoefenen. Maar ook op ieder ander ogenblik. Wanneer jij deze 8 verzen in het Chinees van binnen regelmatig herhaalt, zal jij merken dat je als vanzelf in een qigong staat komt.

Hoe vaker jij in een qigong staat komt, hoe meer dat jouw ‘gewone’ bewustzijnsstaat wordt. Hierbij is het van belang te beseffen dat het niet erg is wanneer jij deze staat kwijt raakt. Het gaat om de herhaalde beweging terug naar die staat. Dat creëert iets.

Dit regelmatig herhalen kun je op ieder moment doen. Bijvoorbeeld wanneer jij ergens staat te wachten. Of bijvoorbeeld voordat jij iets gaat doen waar jij goede concentratie nodig hebt. Maar ook om rustig te worden. Om iets wat je spannend vindt goed aan te kunnen.

Wanneer jij de 8 verzen voor dit soort situaties gebruikt, zeg ze dan van binnen in het Chinees. De resonantie van de woorden is voldoende. Die resonantie reikt veel verder dan de vertaling die het kan krijgen. Want ieder Chinees karakter is een veld van betekenis. Wanneer jij de Chinese woorden in jezelf herhaalt, verbindt jij je op subtiel niveau met dat hele veld van betekenis.

Voor ons westerlingen is dit moeilijk te vatten. In ons model van de wereld moeten we eerst iets begrijpen voordat het zijn werk kan doen. We moeten het kunnen controleren. Wanneer je naar de werkelijk spirituele tradities kijkt, zal je ontdekken dat daarin juist het tegenovergestelde wordt gezegd. De magie van leven zit juist in dat wat je niet kunt begrijpen. Net zoals je ‘liefde’ niet kunt begrijpen. Juist in de overgave aan het niet-begrijpen kan zich een ander inzicht ontvouwen. En daarmee ook andere mogelijkheden.