fbpx

Een basisoefening in Zhineng Qigong is La Qi. Het is een beoefening van de ‘externe qi’. In traditionele Qigongvormen wordt dit pas gedeeld op het moment dat je gevorderd bent. Dr Pang Ming heeft het juist naar voren gehaald en beschouwt het als een belangrijk beginpunt. Een uitspraak die aan hem wordt toegeschreven is:

Wie 6 uur per dag La Qi oefent, kan genezen van iedere ziekte

Uitleg La Qi:

Oefenvideo La Qi:

Hunyuanqi van mens en universum

Alle levensprocessen in de mens worden ondersteund door de uitwisseling van qi met de natuur en omgeving. Dit is inclusief de lucht die we ademen, het eten dat we tot ons nemen en de informatie en energie die daarin opgeslagen zijn. Maar ook is er de uitwisseling tussen de qi van het menselijk lichaam en de oorspronkelijke hunyuanqi van het universum, of ook wel de oorspronkelijke levenskracht.

Deze uitwisseling vindt continu plaats, ook wanneer jij daar niet bewust van bent. Wanneer de uitwisseling krachtig is, is men gezond. Wanneer de uitwisseling gering is, zal iemand zwak zijn. Wanneer de uitwisseling overmatig of juist geblokkeerd is, treedt ziekte op.

In het eerste niveau van Zhineng Qigong wordt met name gewerkt om deze uitwisseling krachtig te maken. Op die manier kunnen veel ziekten en klachten worden opgelost.

Eén manier om deze uitwisseling te versterken en in balans te brengen is La Qi.

La Qi

La Qi is de beweging van open – close, van openen en sluiten. Deze beweging zie je overal in de natuur terug. In het lichaam, in groei, in bloemen, in de zee. Het is een basisbeweging die leven ondersteunt.

La Qi open close gaat over de uitwisseling van qi (energie en informatie) van de mens met het universum, de natuur. De uitwisseling die noodzakelijk is voor ons welzijn.

Door La Qi open je de banen waarlangs de qi naar binnen en naar buiten kan stromen.

La Qi is een openen en sluiten van de handen, maar nog veel meer een openen en sluiten van de geest. Of ook wel een openen naar het universum toe. En het sluiten, ofwel het diep in het lichaam schijnen van de geest, tot in de onderste dantian.

In de vorige les hebben we gezien dat ‘where the mind goes the qi follows the flow’. Wanneer je dat beseft, weet je ook dat in La Qi de beweging van de geest in feite belangrijker is dan de beweging van de handen.

Wanneer jij begint met oefenen zorgen de handen voor een anker voor jouw aandacht. Maar als jij dit enige tijd oefent, kun jij deze oefening zelfs doen zonder dat jij de handen beweegt. En dat is handig, want dan kun je het dus ook doen wanneer jij op straat loopt, in de rij bij de supermarkt staat te wachten of in welke andere situatie ook waarin jij een deel van jouw aandacht vrij hebt.

Dan gaat de Qigong mind doordringen in het dagelijkse leven en ben jij steeds meer in die bewustzijnsstaat. De staat van helderheid, transparantie en balans.

Van La Qi schijnt dr. Pang Ming gezegd te hebben dat wie dit 8 uur doet, kan genezen van iedere ziekte.