fbpx
Selecteer een pagina

Complete Gids naar healing

healing

De eerste keer dat ik werkelijk ervoer wat healing is, is nu zo’n 20 jaar geleden. Ik was bij een sjamanistisch healer terecht gekomen. Na een introductieworkshop besloot ik mij in te schrijven voor zijn opleiding. Om nader kennis te maken was er een intake met healing.

Toen ik binnen kwam werd ik verwelkomd met een kopje thee en praatten we wat. Daarna mocht ik gaan liggen op een matje. Op mijn rug, met de handen langs mijn zij. Ik was heel benieuwd en ook gespannen. Ik wilde weten wat er ging gebeuren. Kon hij ook zien waar ik me in mezelf voor schaamde? Welke problemen zou hij oplossen en hoe zou dat werken?

Ik luisterde naar de geluiden van het ritueel met drum en ratel en probeerde mijn gedachten tot rust te brengen. Dat bleek nog niet eenvoudig totdat…

Hij een grote ratel pakte en ik in een soort droomwereld terecht kwam. Droom en werkelijkheid stroomden over in elkaar en in die droom en in de werkelijkheid werd ik helemaal schoon gespoeld. Net of alles, maar dan ook echt alles, waar ik me druk om had gemaakt, zo van me werd afgenomen. Ik hoefde er niets voor te doen behalve dan dat ik het toe liet en me er volledig aan overgaf. Ik was stupéfait, want het waren dingen waar ik al jaren mee rond liep en opeens was het weg!

Eenmaal schoon gespoeld raakte hij me licht aan en kreeg ik de indruk dat er een zaadje van liefde werd geplant in mijn hart. Een zaadje dat zou gaan groeien en richting zou gaan geven aan mijn leven.

Enkele jaren later werd ik personal assistent van deze healer en heb ik datzelfde bij vele andere mensen zien gebeuren. Zo herinner ik mij een vrouw van in de 70 die met gespannen gezicht binnen kwam. Waarbij je ziet dat de spanning al vele jaren haar leven beheerst. Ik gaf haar een kopje thee en bracht haar bij de healer. Drie kwartier later kwam ze weer naar buiten met een stralend gezicht en zei:

“Daar waar ik mijn hele leven al onder gebukt ga is van me afgevallen. Het is weg! Echt weg! Zo fantastisch.”

Een goede healing, zo leerde ik, is er een waarbij je naderhand merkt dat er iets veranderd is, maar waarbij je niet precies kunt zeggen wat. En dat je tot je eigen stomme verbazing anders reageert in situaties die je voorheen hadden getriggerd.

In dit artikel vertel ik je graag alles over healing. Voordat ik dit doe, nodig ik je uit om naar het volgende filmpje met Yoginâm Frédéric Antonious te kijken. Dit is de beste healer die ik ken en wat hij hier vertelt is in mijn ogen de ultieme vorm van healing:

Inhoudsopgave

 1. Wat is Healing?
 2. Hoe werkt Healing?
  1. Aura- en Chakrahealing
  2. Sjamanistische Healing
  3. Reiki
  4. Andere vormen
 3. Hoe maak je de beste keuze?
 4. Wat is een healingsessie?
 5. Healing op afstand
 6. Wat je er naderhand van merkt

Wat is healing

Wat precies onder healing wordt verstaan kan verschillen per opleiding en achtergrond. In essentie komt het erop neer dat het een alternatieve geneeswijze is waarin getracht wordt de energetische constitutie van de mens weer in balans te brengen.

Uitgangspunt is dat de mens een energetisch wezen is. We hebben niet alleen een materiële vorm, maar ook een energetische. Dat energetische lichaam zoals het wel genoemd wordt, heeft vooral te maken met onze gevoelens, emoties en gedachten.

Een nieuwe balans in de energetische constitutie zorgt dan ook voor een nieuwe balans in de gevoel- en gedachtenwereld. Dat is direct de reden dat healing primair en met name wordt ingezet bij psychische disbalans.

Healing is een holistische benadering en ziet de mens dus als één samenhangend geheel. Dat betekent dat wanneer de psychische balans in orde is, dit ook invloed kan hebben op het fysieke lichaam. In sommige energetische therapieën wordt zelfs specifiek gewerkt aan de invloed van informatie op het lichaam.

Healing hoe het werkt

Uitgangspunt in healing is altijd een holistische benadering van de mens. Als mens bewegen we in verschillende dimensies tegelijkertijd. De meest duidelijke zijn de dimensies van het lichaam, het denken en het voelen, maar er is natuurlijk ook de spirituele dimensie. In Healing worden zoveel mogelijk alle lagen mee genomen.

Een andere manier om ditzelfde fenomeen te omschrijven is het uitgangspunt dat alles energie is. Die energie heeft verschillende frequenties en kwaliteiten. De energie van het lichaam heeft een andere frequentie dan de energie van gedachten. Wanneer je de wereld in termen van energie waarneemt, wordt vanzelf helder dat alles met elkaar samenhangt en verbonden is. Die waarneming en die verbinding is het uitgangspunt van het werk van een healer.

In healing stemt de healer zich af op de energie van de cliënt en zoekt waar deze gestagneerd is. Met als doel de blokkades op te heffen zodat de energie zijn natuurlijke stroom weer kan hervinden. Hoe de healer dit waarneemt verschilt van persoon tot persoon. Bovendien kan gewerkt worden vanuit verschillende modaliteiten.

Aura en Chakra Healing

Een veel gebruikte zienswijze in healing is die van de aura- en chakrahealing. Dit systeem is gebaseerd op Indiase tradities. In dit model hebben we als mens een aura; de energetische uitstraling rondom het lichaam en in principe 7 chakra’s. Deze chakra’s of energiewielen, zijn gelegen langs de centrale as van de romp. Beginnend bij het stuitje en de bovenste bij de kruin.

Ieder chakra staat symbool voor een bepaald levensgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als communicatie, verbinding, inzicht, liefde en seks. Een healer kan waarnemen in welke chakra blokkades optreden en zal vaak in een combinatie van gesprek en energetische behandeling aan het thema werken dat naar voren komt.

Sjamanistische healing

Sjamanistische healing wordt ook wel Soul Healing genoemd. Dit omdat de energetische constitutie in het sjamanisme de ‘Soul’ wordt genoemd. Dit is de gevoelswereld van de mens die zich bijvoorbeeld ook uitdrukt in dromen. Soul is de basis van alle communicatie; zonder dat zouden we geen referentiekader hebben voor dat wat we waarnemen.

Sjamanistische Soul Healing is erop gericht de Soul weer ‘heel’ te maken. Vaak zijn we in de loop van ons leven een stukje ‘kwijt geraakt’;  een gevoel dat we nooit echt goed hebben kunnen verwerken. In het sjamanisme wordt dat een Soul Loss genoemd; je bent een stukje van jezelf kwijt. Niet dat het echt weg is, maar het is apart komen te staan. Een sjamanistisch healer gaat voor jou op zoek naar dat stuk en probeert het weer te integreren in je.

Lees meer over Sjamanisme en herstel van Soul Loss

Reiki

Reiki is een vorm van energie overdracht door middel van handoplegging. De healer probeert in dit geval een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn voor wat de kosmische energie wordt genoemd. Het is een heel zachte methode die vooral ontspanning geeft en de energie beter laat stromen.

Voor mij was reiki een healingvorm waar ik op jonge leeftijd al mee in aanraking kwam. Daardoor is het een tweede natuur geworden. Wanneer ik reiki-behandelingen geef merk ik dat het heel verzachtend en ontspannend werkt.

Andere vormen

Naast Aura- en Chakra Healing, Sjamanistische Healing en Reiki bestaan er nog vele andere vormen. Zo is de laatste jaren Reconnective Healing enorm in opkomst geraakt. Maar ook is er Esoterische Healing, gebedsgenezing, Energy Healing, en nog veel meer. De selectie die ik hier heb gemaakt is gebaseerd op de vormen die ik zelf beheers.

Hoe maak je de beste keuze?

Er is niet één vorm van healing die ‘de beste’ is. Het gaat namelijk niet om de techniek. Wanneer je verschillende healing methoden bestudeert, kom je erachter dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde beogen. Het verschil  zit in het model waarmee de healer werkt en de healer zelf natuurlijk. Iedere healer heeft een eigen persoonlijkheid die al dan niet bij je aansluit en heeft zich meer of minder krachtig ontwikkeld.

De diepte van healing is namelijk vooral afhankelijk van de diepte die de healer kan bereiken èn de openheid en ontvankelijkheid van jou als cliënt. Met dat laatste bedoel ik dat je een beetje kunt ontspannen tijdens de healing.

Wanneer je op zoek gaat naar healing is het belangrijkste dat ‘het goed voelt’. Dat wanneer je een healer spreekt, dat er openheid is en dat je niet het gevoel hebt dat je gemanipuleerd wordt. Nu is het voor healers best lastig om goed en helder onder woorden te brengen wat ze precies doen. Als het goed is ligt dat wat ze doen namelijk voorbij het veld van woorden. Healing speelt zich tenslotte af in het veld van energie en gevoel. En toch raad ik je vooral aan om goed te luisteren – en dan misschien nog wel het meest ‘tussen de zinnen door’.

Wat is een healing sessie?

Een healing sessie is een ontmoeting van een healer en cliënt met als doel de energie van de cliënt in balans te brengen. Dit met het oogmerk dat de nieuwe balans ervoor zorgt dat vraagstukken waar de cliënt mee rond loopt opgelost kunnen worden, er helderheid komt en voldoende energie om die stappen te nemen die nodig zijn – of juist om vrede te vinden in hoe het is.

Hoe een healingsessie in zijn werk gaat verschilt per healing modaliteit en per healer. Vaak vindt een healingsessie plaats in een rustgevende atmosfeer. Zodat je als cliënt al meer kunt ontspannen. Eerst is er meestal ruimte om te praten, om te vertellen wat de reden is van je komst, alle vragen te stellen die je nog hebt en sommige healers maken hier ook gebruik van om je alvast tips en aanwijzingen te geven waarmee je zelf al een verschil kunt maken.

De healingsessie zelf kan zittend of liggend zijn. Op een stoel, een massagetafel of op een futon of matras op de grond. Over het algemeen zal je gevraagd worden om je ogen te sluiten en je zo goed mogelijk te ontspannen.

Soms duurt het kort, andere keren wat langer. Als je meerdere keren gaat,  is het de eerste keer vaak wat langer dan de keren daarna. De reden hiervan is dat je de tweede keer al meer vertrouwd bent met de healer en hoe hij of zij werkt en je makkelijker kan ontspannen en je overgeven aan het hele gebeuren. Dat voelt de healer ook en die hoeft dus minder weerstand te overwinnen voordat er daadwerkelijk energie kan gaan stromen en de healing intentie grond vindt.

Wat is healing op afstand?

In healing op afstand stemt de healer zich af op de cliënt door middel van een foto. Dit is mogelijk doordat gevoel en energie geen afscheiding kennen in termen van ruimte. Vrijwel iedereen heeft wel eens ervaren dat je iets weet van een geliefde nog voordat je het letterlijk te horen krijgt. Zelfs al is de ander op grote afstand; er is iets van binnen dat het weet.

Dat vermogen kun je trainen en is waar een healer in gespecialiseerd is. Ervaring leert dat healing op afstand minstens zo krachtig kan werken als wanneer healer en cliënt bij elkaar zijn in dezelfde ruimte. Het lastige is dat lang niet alle cliënten dit kunnen beamen; het is afhankelijk van de gevoeligheid van de cliënt of hij of zij er al dan niet iets van merkt.

Vaak helpt het daarom om wel een afspraak qua tijd te maken. De healing op afstand te ondersteunen met een internetconnectie (Skype oid). Of naderhand te bellen voor een nagesprek.

Wat je naderhand kunt ervaren

Na healing kan het zijn dat het voelt alsof er een last van je schouders is genomen. Je bent blijer, rustiger en voelt meer ruimte. Dat is natuurlijk ook het liefst hoe je je voelt. Tegelijkertijd is het niet per se nodig. Ook andere reacties en gevoelens zijn mogelijk en niet per se beter of slechter.

Zo kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je door elkaar geschud bent. Alsof er iets in je is aangeraakt, maar dat het nog niet helemaal helder is geworden, of opgelost. In dat geval kan het goed zijn met de healer te overleggen of een vervolgsessie nodig is en ook wat je zelf kunt doen. Vaak echter is het een kwestie van tijd.

Om de integratie van de herstelde balans te ondersteunen is het goed om te bewegen. Vooral zwemmen wordt vaak aangeraden, maar ook wandelen in de natuur, met je blote voeten op het gras, een warm bad of een andere manier om even heel dicht bij jezelf te zijn en rust te vinden.

Probeer ervan af te zien – en ik weet dat dit voor onze Westerse geest bijna onmogelijk is 😉 – om te proberen te begrijpen wat er precies is veranderd of gebeurd. Daarmee probeer je iets  dat voorbij ligt aan woorden in te kaderen. Dit kader is slechts een beperkte blik op wat er werkelijk heeft plaats gevonden.

Hallo, ik ben Wabke. De afgelopen twintig jaar heb ik mijn leven gewijd aan de studie en praktijk van meditatie, healing, ritueel en het werken met energie. Dit heeft ertoe geleid dat ik nu qigong les geef. Vijf ochtenden per week online (gratis) en wekelijkse lessen in Den Haag. Op deze website vind je filmpjes, overwegingen, oefeningen en meer. Ik hoop van harte dat het je helpt je eigen heelheid terug te vinden en te activeren.

Agenda

Alle lessen en workshops organiseer ik binnen Qi Friends. Met wekelijkse lessen in Den Haag, thema-ochtenden, workshops en een healing circle. Bovendien organiseren we programma’s met Chinese Qigong meesters. Dat kan echt een boost geven aan je eigen beoefening.