fbpx

Interview met dr. Pang Ming, grondlegger van Zhineng Qigong

Natuur als laatste optie;

Qigong en de bestrijding van fatale ziekten

Een interview met dr. Pang Ming,
Huaxia Zhineng Qigong Training & Recovery Center

Dit artikel werd gepubliceerd door het Heaven and Earth Magazine in 1994.

Vertaald in het Nederlands door Adytum.
Oorspronkelijke Engelse tekst: Wisdom Healing Qigong

Op dit moment hebben we 200 patiënten, allen in gevorderde fasen van ziekte. We hebben zelden patiënten met beginnende of middelgevorderde ziekte. Ze komen naar ons toe nadat de artsen hen verteld hebben dat ze dood gaan en ze nog een laatste maand te leven hebben. Wij zijn hun laatste hoop. Als gevolg van deze verloren tijd en gevorderde afbraak van het lichaam is onze genezingspercentage laag, ongeveer 5%. {redactie: over de periode van 12 jaar was het genezingspercentage 40%}

Patiënten die hier komen zijn depressief en pessimistisch over hun kansen op herstel. Daarom praten we niet teveel over de theorie en principes van qigong. We laten ze eerst een video van groepsoefeningen zien, waarin een groot terrein gevuld is met honderden mensen die een krachtig veld van levensenergie genereren. We laten demonstraties zien van patiënten die snel gewicht verliezen of hun bloeddruk verlagen of tumoren elimineren. We laten de conditie van de patiënt voor en na zien, de concrete resultaten van beoefening. Dit laten we ze niet zien om onszelf te promoten, maar om hun vertrouwen te vergroten. In de geest van die persoon is hij al bijna dood. Wanneer iemand ziet dat er hoop is, gaat hij doelgericht qigong beoefenen.

De ziekte van sommige patiënten reageert direct op beoefening, bij anderen gaat het meer geleidelijk. Eén patiënt had long- en maagkanker en was volledig verlamd. Zijn artsen hadden gezegd dat hij nog één maand te leven had en adviseerden hem het ziekenhuis te verlaten en het geld van zijn familie niet langer te verspillen. Hij kwam hier en bleef 19 maanden bij ons, veel langer dan de tijd die hem was toegezegd. Toen overleed hij.

Zelfs als ze overlijden, lijden onze kankerpatiënten niet veel. Ze hebben geen medicijnen en anesthesie nodig. Zij zijn niet uitgehongerd of moedeloos wanneer ze overlijden. Sommige patiënten arriveren zo dun als een geest. Na beoefening neemt hun gewicht toe. Sommigen gaan heel vredig en bijna plezierig over tijdens hun slaap. Anderen overlijden op het oefenveld; ze nemen een pauze en zakken in elkaar. Twee mensen overleden recentelijk op die manier. Je kunt zeggen dat zij werkelijk menselijke waardig overleden.

Ervaart u dat qigong beoefening een betere slagingskans heeft voor bepaalde typen kanker?

We ondervinden weinig verschil. Onze beoefening is gelijk voor alle ziekten. Andere qigong methoden kunnen meer gespecialiseerd zijn in hun toepassingen en behandeling. Maar onder de vele qigong ziekenhuizen in dit land, kan die van ons weleens het hoogste genezingspercentage hebben. Ik zeg ‘zou’ omdat hier tot nu toe geen uitgebreide studie naar is gedaan. Maar als het waar is, is het waarschijnlijk omdat onze qigong methode niet heel complex of over-gespecialiseerd is.

In ieder geval is ons succes weerspiegeld in de groei de eerste paar jaar. In 1988 hadden we 500 patiënten die voor behandeling kwamen. In 1989, 900, in 1990, 1700 en in 1991 hadden we 2800 patiënten (aanvullend; in 1999 waren er 10.500 patiënten in het Centrum). Ze komen uit alle delen van het land. We promoten onszelf niet met advertenties. Ze komen doordat ze horen van de genezing van andere patiënten.

Qigong wordt in China momenteel niet goed begrepen. Als je adverteert is het net alsof je iets verkoopt en mensen krijgen dan geen prettige impressie. Dus promoten we qigong, het ziekenhuis of mijzelf niet. We vertrouwen erop dat het wordt verspreid door de verhalen van de patiënten zelf. Het is wel gebeurd dat iemand die verlamd was hier genezing vond. Toen hij naar huis terugkeerde, kwamen er de volgende maand wel 20 verlamde mensen uit zijn dorp.

Iedere termijn hebben 20 tot 80 verlamde mensen, sommigen in een stadium dat ze überhaupt niet kunnen oefenen. Ze kunnen niet staan of lopen en dus laten we ze zitten bij het oefenveld en langzaamaan komt de beweging terug in hun ledematen. Snel daarna staan ze weer en doen ze mee met de groep. Hun herstelpercentage is 40%. Qigong laat de beoefenaar geen aandacht besteden aan enige vorm of ritueel buiten hemzelf. Het werkt met energie.

Wat zou u zeggen over qigong als een instrument voor de mens om zichzelf te kennen?

Qigong is een zeer geavanceerd systeem van kennis. Qigong hoort bij de hoogste rangen van Chinese cultuur en zelfs inderdaad de wereldcultuur. Alhoewel India, Griekenland en Egypte geen vergelijkbare terminologie gebruikten, ontwikkelden zij allen wel kennis die tot diezelfde categorie behoort. Chinese mensen praten over levensenergie als de bron van het universum die zorgt voor de groei van alle dingen. Deze scheppingstheorie is heel anders dan die in moderne wetenschap. Astrofysici praten over de Big Bang – een enorme explosie waarin het universum werd gecreëerd. Maar de Chinezen praten over de oer-staat van het universum in termen van levensenergie. Energie die creëert en transformeert. De ouden praatten niet over waarom dit zo is, maar meer over hoe je in harmonie kunt zijn met deze realiteit en je levensenergie kunt conserveren. De mens heeft deze levensenergie. Hoe gaat hij dat gebruiken? Om levensenergie te cultiveren, moet je alle levensenergie die verloren gaat kunnen aanvullen. Hoe? Daar zijn verschillende methoden voor.

De meeste methoden vertrouwen op het cultiveren van levensenergie in het lichaam, met als doel het verlies te herstellen. In China noemen we dat de cultivering van jingqishen. Een andere methode richt zich niet op de levensenergie in het lichaam, maar gaat direct naar de levensenergie van de natuur. Dit is ook onze aanpak. We cultiveren onze eigen levensenergie door toegang te krijgen tot de grootste natuurlijke opslag van levensenergie. Deze aanpak geeft snellere resultaten.

Maar het cultiveren van levensenergie is niet het meest belangrijke; het gaat om het cultiveren van de geest. Meesterschap over levensenergie wordt werkelijk bereikt door meesterschap in bewustzijn. We maken gebruik van het bewustzijn op een voorzichtige, vakkundige manier om ons leven te scheppen en onze doelen te bereiken. Als we moderne terminologie gebruiken om dit proces te benoemen, noemen we het qigong. De ouden gebruikten het woord levensenergie en dat brengt mensen in de war. Maar in moderne termen is qigong gewoon de verfijning van bewustzijn om de staat van energie in het lichaam te verhogen. Dit leidt tot een stralende gezondheid, een harmonieus lichaam en geest en een wakker spiritueel leven.

Qigong beoefenen is heel eenvoudig. Levensenergie gebruiken om ziekte te genezen is ook heel eenvoudig. Onze patiënten kunnen in 22 dagen leren hun levensenergie te gebruiken om ziekte te genezen. Na 3 maanden kan 30-40% van de mensen levensenergie gebruiken om een diagnose te stellen. Diagnose kan zijn door visuele impressie van de patiënt, of door intuïtief en het aanvoelen van iemands’ ziekte. Ongeveer 40% van de mensen leert deze vaardigheid heel snel. Het is niet heel complex.

Vandaag de dag hebben mensen allerlei ideeën over qigong. Ze denken dat je qigong gebruikt, ziekte geneest en dat is het dan. Zelfs als ze zichzelf genezen, geloven ze niet werkelijk diepgaand in het proces. Maar qigong is veel wijder. Men kan andere mensen helpen. Men kan het leven van andere mensen tot een keerpunt brengen.

Waarom kan qigong ziekte genezen?

De qigong theorie stelt dat iemands’ gezondheid afhankelijk is van de normale levensprocessen van het lichaam, die allemaal afhankelijk zijn van de ononderbroken stroom van levensenergie. Een ziekte is een verstoring van deze stroom. Artsen zouden zeggen dat het functioneren is aangetast. Qigong richt zich niet op de oorzaak van de ziekte, maar richt zich op het herstellen van de totale fysiologische balans in de persoon. Als de levensenergie ongehinderd is, normaliseren de lichamelijke processen en zal de ziekte van nature verdwijnen. Een voorbeeld is dat mensen een ongezonde bacterie in hun lichaam hebben maar niet ziek worden. Waarom? Omdat hun lichaamsfuncties en immuunsysteem sterk zijn. Zij bieden weerstand tegen ziekte. Maar qigong vertrouwt niet op het weerstaan van ziekte. Het elimineert de bron van de ziekte in zijn geheel, in plaats van dat het latent in het lichaam aanwezig blijft. In experimenten zien we dat de levensenergie van iemand een bacterie kan doden die buiten hem is. De beoefening van qigong zal de bacteriën die van binnen zitten zeker doden.

Waarom ervaren mensen die de meditatieve kunsten beoefenen, die ogenschijnlijk zo goed zijn voor de gezondheid, tot dat hun gezondheid vermindert?

Dit is omdat de traditionele praktijk grote voordelen brengt, maar ook nadelen kent. Sommige vertrouwen op stilte, bijvoorbeeld de beoefening van het zitten. Om juist te zitten moet je de stilte betreden. Als je dat niet kunt of slechts gedeeltelijk doet, zal er een negatief effect zijn op de levensenergie. Wanneer je niet in diepe stille staten kunt komen, zal je niet de vruchten plukken die voortkomen uit stilte, zoals verbetering van het functioneren van de hersenen, een toename van alfa-hersengolven, en afname van beta-golven. In onze beoefening leggen we minder nadruk op stilte; we bevorderen de natuurlijke processen in het lichaam, creëren een grotere stroom, openen en balanceren. Deze herstelde natuurlijke ritmes produceren een stralende gezondheid.

Onze qigong verschilt van andere beoefening in die zin dat het het eeuwenoude vertrouwen in stilte verandert. In plaats daarvan leggen we de nadruk op beweging als een basis van cultivering. De ouden praten altijd over het bereiken van een staat waar ‘geen enkele gedachte opkomt’. Denk niet dat dit gemakkelijk is. Wij zeggen: concentreer je op je bewustzijn; dat is genoeg. Focus op je gevoel, gewaar-zijn, bewustzijn en spirit; elimineer het verwarde, wollige, zwakke of negatieve. Het resultaat is dat je een meester wordt van jouw eigen leven en niet langer een slaaf bent van de materiële wereld.

Existentialisten als Sartre zeggen: ‘Ik wil vrij zijn. Ik demonstreer voor vrijheid, dat maakt mij vrij!’ De vrijheid van qigong is anders. Jij moet meester worden over de wetten van leven. Nadat je die beheerst, dan ben je vrij. Als je niet eens weet wat die wetten zijn, hoe kun je dan vrijheid vinden? Welke regels praten we over?

De regels van leven worden tegenwoordig nauwelijks begrepen. Moderne medische wetenschap, biologie en anatomie beschrijven slechts de activiteit van levende fenomenen. Ze praten niet over de basis van organisch bestaan. Genetici zijn in staat de structuur te zien van een DNA molecuul, maar dat brengt ze niet dichter bij het oplossen van de vragen over het leven. Waarom? Als de DNA dubbele helix leeft, kun je ze dupliceren. Waarom kan dat niet wanneer ze dood zijn? Er is geen leven. Reproductie is onmogelijk. Dit betekent dat DNA slechts de materiële basis is voor leven, maar niet het leven zelf.

Het probleem is dat vertrouwen wordt gesteld in inadequate wetenschappelijke methoden. De levenswetenschappen hanteren dezelfde methoden als moderne fysica. Maar moderne fysica onderzoekt de levenloze wereld. Zij ontdekken de wetten van anorganische materie. Het gebruik van deze methode om levende organismes te onderzoeken zal niet leiden tot bevredigende antwoorden ten aanzien van de aard van leven.

De focus van qigong is om het leven en de wetten ervan te onderzoeken. Anders dan wetenschappers, maken qigong beoefenaars gebruik van uitermate gecultiveerd bewustzijn om het leven te begrijpen. De subtiliteit en verfijning van dit bewustzijn overtreft verreweg ieder methode van technologie die wordt ingezet door natuurkundigen en scheikundigen. Leven is niet meetbaar en uit te drukken in getallen. Ons gewone bewustzijn kan de wereld om ons heen reflecteren, maar kan het niet begrijpen. Waarom? Omdat de mens zichzelf in de relatie zet van een deel tot het geheel, zelfs als vormen het lichaam en de geest één geheel.

Alleen na cultivering en het verkrijgen van hoog qigong bewustzijn, kun je de wetten van leven en het leven op deze aarde begrijpen. Wat we vandaag de dag begrijpen is niet een macro-zicht op het leven, maar veel meer een expressie van de fenomenen van leven. Dit zijn de verschillende staten van bewustzijn; men is ziek of gezond, alert of slapend, actief, passief, boos, blij, etc. Boven deze staten is een qigong staat. Qigong focust op de lagere staten, probeert de wetten en processen daarvan te begrijpen en probeert de grenzen daarvan te vermijden. Door dit begrip en inzicht probeert het naar een hogere staat te bewegen. Maar wetenschap onderzoekt door te meten. Wat het in een bepaalde staat waarneemt is niet meer dan een observatie. Wetenschap heeft geen instrumenten om hogere staten van bewustzijn te begrijpen. Het heeft moeite om te begrijpen hoe het lichaam en de geest terug te laten keren naar balans en gezondheid. Dit is de expertise van qigong.

Qigong cultivering beoogt een beoefenaar te laten bewegen van ziekte naar gezondheid en uiteindelijk spiritueel inzicht. We kunnen daarin een proces van ontwikkeling zien. Hoe staat dit ten opzicht van Boeddhisme en Taoisme, wat van lagere naar hogere staten beweegt?

Religies praten voor het grootste deel niet over het genezen van ziekte. Ze praten over transcendentie, het ontsnappen aan de onreinheid van leven. Ze praten over het paradijs. Maar qigong is alleen geinteresseerd in het beter leven op deze aarde. Dat is een fundamenteel verschil.

Taoisten praten over onsterfelijk worden. Hunayana spreekt over de 4 dhyanas en samadhis. Mahayana pleit ervoor ‘de geest te verlichten en de eigen natuur te zien’. Dat is niet gemakkelijk. Men moet vele stadia passeren, en vele transformaties ondergaan, voordat men dat niveau bereikt. Als je een enkele gedachte of enkele gehechtheid hebt, kun je het niet bereiken. Een willekeurige gedachte zou verlichting in de weg staan?

Elke gedachte, welke dan ook, zou een belemmering kunnen vormen. Gedachten zijn afleidingen gebonden aan de buitenkant die je in een relatieve relatie brengt. Eén gedachte kan je tot halt brengen. Eén plek waar de geest blijft hangen, zal je stoppen. Het verlichten van de geest is relatief eenvoudig. Het doordringen van de eigen natuur (essentie) is extreem moeilijk.

Onderwijs je specifieke qigong beoefening per ziekte of ondergaan alle patiënten een vergelijkbare training?

Iedereen beoefent dezelfde reeks oefeningen. De nadruk ligt op beweging, niet op sitlte.

Breng je ook traditionele Daoist concepten in zoals dazhoutian, xiaozhoutian, dantian, meridianen etc.?

Dat is niet nodig. Als je dat onderwijst, is de vooruitgang langzaam. Toen de ouden cultiveerden, bereikten ze zeer hoge niveaus. Wanneer ze die bereikt hadden, hadden ze praktijken als dazhoutian, xiaozhoutian, of dantian, niet meer nodig. Ze praktiseerden ‘elk punt op het lichaam is een dantian’, ene staat waarin de mens en natuur één worden.

Wat we hier doen met onze patiënten richt zich vanaf het begin op dat niveau. We gebruiken houding, beweging, veranderingen in bewustzijn en geluiden, om de verbindingen tussen mens en omgeving te versterken en optimaliseren.

Er zijn vele zhoutian, hemelse circulatie oefeningen. De meeste hiervan zijn er om jing in levensenergie te transformeren, die sexuele vitaliteit verzamelt en opslaat en de jingqi in de dantian circuleert. Wanneer iemand de kleinere hemelse circulatie bereikt, xiaozhoutian, heeft dat het effect van het verminderen of elimineren van seksuele verlangens. Hoeveel mensen in de huidig wereld zouden hun liefdesleven willen elimineren?

De volgende praktijk is het transformeren van levensenergie in shen, wat de grote shen produceert en het ‘innerlijk kind (yinger)’. Yinger is gewoon een term voor een entiteit die wordt gecreëerd door bewustzijn en levensenergie. In deze praktijk stuur je het kind buiten jezelf. Wanneer je het dan terug brengt, komt het terug met externe levensenergie, die je distribueert naar alle punten in je lichaam. Op die manier versmelt de mens met de natuur. Dit is een voorbeeld van een vroegere beoefening die dandaogong werd genoemd. Er zijn extreem veel Daoist oefeningen waarvan dit er slechts eentje is.

Het toont wel hoe complex het kan worden. Van de tientallen miljoenen mensen die vandaag de dag qigong beoefenen in China, hebben waarschijnlijk slechts een paar het eerste niveau bereikt van ‘mens en hemel diffusie’. Gebruik makend van levensenergie en bewustzijn, cultiveren we de verbinding tussen binnen en buiten, verfijnen we de levensenergie en slaan deze op. We vermijden de lange, complexe beoefening van zhoutian.

En de relatie van energieën, jingqishen?

Wij praten alleen over levensenergie, wat zowel jing als het lichaam omvat. Ons lichaam is in feite slechts levensenergie. Natuurkundigen zeggen dat massa een materialisatie van energie is; vormeloze energie manifesteert in een vorm. Daar zit waarheid in. Traditioneel werd het universum gezien als een resultaat van de transformatie van oer-levensenergie.

Na deze transformatie nam levensenergie de midden positie in, shen de bovenste positie en vorm de laagste. Wat wij vorm of lichaam noemen is gewoon jing. Iedere cel van ons lichaam is jing. De reproductie van een cel is jing. Er zitten een aantal verschillende nuances in die deze terminologie in eerste instantie lastig maakt. De basis van deze jing is levensenergie. Vandaar dat het begrijpen van levensenergie het vestigen van de werkelijke wortels betekent, werkelijke stabiliteit in je leven.

Hoe heeft u uw begrip van levensenergie ontwikkeld?

Ik heb vele verschillende soorten van spirituele ontwikkeling bestudeerd. Door de jaren heen bleef ik me afvragen wat de waarde ervan was? Was het bruikbaar? Wat werkt daadwerkelijk? Goden en bodhisattvas? Mantras? Door deze lange periode van zoeken en uitproberen, ontdekte ik dat levensenergie het fundament in alles vormt. Wanneer je dat begrijp, zul je werkelijk iets bereiken in je spirituele leven. Maar hoe cultiveer je levensenergie? Je versterkt het met het lichaam en verfijnt het met bewustzijn. Dit was mijn ontdekking en conclusie na zoveel jaren. Ik ben een arts. Ik heb vele jaren de Westerse geneeskunst beoefend. Sinds 1962 heb ik Chinese geneeskunst en acupunctuur beoefend. Maar zelfs mijn Chinese medische studie hielp me niet om de diepgaande problemen van menselijk bestaan op te lossen. Gelukkig leverde het wel vele inzichten omdat het eveneens een systeem is dat gebaseerd is op levensenergie. Je zet een naald om een ontsteking te behandelen en de zwelling verdwijnt. Waar is die naartoe? Dat is de functie van levensenergie.

Dus baseert uw onderwijs zich op het absorberen en opslaan van levensenergie buiten zichzelf en prober de krachting qichang, veld van levensenergie, te ontwikkelen door beoefening in groepen.

Ja, we gebruiken qichang op een bijzondere manier. We hebben honderden mensen die samen oefenen en een veld opbouwen. Dat heeft een enorme kracht. Tijdens de beoefening vragen we degenen die tumoren hebben die je kunt zien of voelen, naar voren te komen, zodat we de resultaten van hun beoefening kunnen waarnemen. Na een groepssessie krimpt de tumor of verdwijnt die zelf helemaal. Dit is iets echts, iets waardevols. Hetzelfde geldt voor hoge bloeddruk. Na één beoefening zakt de bloeddruk opmerkelijk snel.

In China beoefenen veel mensen qigong en ervaren daarin oncontroleerbaar lachen, huilen, schreeuwen, schudden, het horen van stemmen etc. Dit betekent dat ze geen basis hebben. Ze verwarren deze zaken ten onrechte met vooruitgang. Sommige leraren zullen hun studenten manipuleren om de psychologische bevrijdingen te ervaren. Maar ik denk dat het erg oppervlakkig is. Wij willen kijken naar iets dat werkelijk is. Er zijn flink veel Chinezen met tumoren. Als we kunnen aantonen dat qigong beoefening een gunstig effect heeft op de verkleining of verwijdering van tumoren, dan is het bruikbaar. Dat is een certificeerbaar resultaat. Je kunt het zien. Mensen kunnen het echter lastig vinden om de kracht van qichang te begrijpen.

Ik denk dat het beste is het niet direct bij het begin van beoefening te introduceren. Hoe meer je praat over qigong in termen van wonderbaarlijk, krachtig en uitzonderlijk, hoe lastiger mensen het kunnen accepteren. Zelfs in China introduceer ik alleen dat onderwijs dat dicht bij de werkelijke ervaring van mensen ligt, iets wat ze werkelijk kunnen gebruiken. Dus raad ik aan om eerst over qigong te praten als een cultivering om ziekte te genezen. Mensen moeten leren hun eigen ziekte te genezen en niet hopen dat een leraar ze wel even een aai geef of ze op een of andere manier redt. Eerst moet jij je eigen gezondheid realiseren. Veel mensen denken dat een gecompliceerdere oefening diepgaander is. Maar in feite geldt dat hoe gecompliceerder de beoefening, hoe minder effectief het is. Dus als je deze levensenergie van de natuur leert te verzamelen en gebruiken om ziekten in jezelf en anderen te genezen, dan heb je werkelijk iets fundamenteels geleerd. Dan heb je een stabiele basis om voor de natuur te gaan als laatste redmiddel.

Qigong is de kunst van het verfijnen en beheren van levensenergie. Daarmee creëer je een gezonde balans op fysiek èn psycho-emotioneel niveau. Het is een eeuwenoude zelfzorg methode waarmee je dat wat gezond is in jou versterkt.

Andere artikelen om verder te lezen: