fbpx

Wanneer we over Qi spreken, denken we al gauw ‘energie’. Dit is een prima uitgangspunt voor de meeste van onze oefeningen, maar energie is slechts één van de vormen van Qi. Uit de positieve reacties die ik ontving op één van mijn ochtendlessen blijkt wel dat wanneer we de andere vormen van Qi meenemen in onze beoefening, dit goed uit kan werken.

Alles is Qi. Alle fysieke materie is Qi, alle energie is Qi, maar ook al je gedachten, fantasieën en ons voorstelingsvermogen….alles is Qi. Het verschil zit hem dan in dat Qi verschillende vormen kan aannemen. Je kunt dit vergelijken met water. Wanneer water warm wordt verdampt het. Bij kokend water kunnen we de waterdamp eerst nog zien, maar daarna verdwijnt het. De watermoleculen zijn er nog steeds, maar zijn zo verspreid in de blauwe lucht dat we ze niet waarnemen met onze ogen. Wanneer de watermoleculen weer samenkomen en verzamelen, dan kan in die blauwe lucht opeens een wolkje ontstaan. En als dat samenkomen en verzamelen doorgaat, komen er meer wolken en die worden dan zo zwaar dat het tranformeert tot materie (regen, sneeuw, hagel) die naar beneden valt.

In dit voorbeeld is het water de fysieke materie, de waterdamp en de wolken de energie en de blauwe lucht waar dat in opgaat de informatie. Fysieke materie, energie en informatie zijn de drie niveaus van Qi.

Net als bij water geldt ook voor de Qi dat de verschillende niveaus van Qi continu uitwisselen met elkaar, in elkaar overgaan en transformeren, balans zoeken met elkaar en elkaar steunen. Wanneer energie maar genoeg wordt samengeperst, verandert het in materie en wanneer materie maar voldoende en op de juiste wijze wordt opgerekt/verwarmd e.d. verandert het in energie.

De drie niveaus van Qi zijn altijd aanwezig in iedere vorm. In een fysieke vorm staat de materie op de voorgrond en zijn de energie en de informatie meer op de achtergrond aanwezig. Wanneer je een tafel ziet, staat dat aspect op de voorgrond, maar het bevat ook energie (het geeft warmte en licht als je het verbrandt) en informatie (de blauwdruk van wat een tafel is, de houtsoort, de maten, het ontwerp).

Dit principe van de drie niveaus van Qi is een belangrijk uitgangspunt voor Zhineng Qigong Healing. Hoe je dit in praktijk kunt gebruiken kun je ontdekken in deze ochtendles: